You searched Library Catalogue - Publisher: Penguin,
Bib Hit Count Scan Term
1   Pencetakan dan Perniagaan Berlian Sdn Bhd.
1   Penerbit Elman
38   Penerbit Fajar Bakti
2   Penerbit Karyawan
1   Penerbit Mega Setia Emas
1   Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
1   Penerbit UMT
4   Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
1   Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4   Penerbit Universiti Malaya
1   Penerbit Universiti Malaya
1   Penerbit Universiti Pertanian Malaysia
1   Penerbit Universiti Putra Malaysia
11   Penerbit Universiti Sains Malaysia
2   Penerbit Universiti Teknologi Malaysia

« 30 « 20 « 10 « Back  |  Forward » 10 » 20 » 30 »


Basic searchTips
Words:
Search type:
Database: Library Catalogue